Najnoviji video snimci

Pogledaj sve snimke

26 JUN 2013

Seminar na Gučevu 2013

21. 22. i 23. jun 2013. Seminar Pisanje projekata. Program Mladi su zakon Mačvanski okrug 2013, finansira Ministarstvo omladine i sporta RS